کتابخانه و مرکز اینترنت

کتابخانه مسجد جامع ایروان واقع در ضلع شمالی مسجد، مجزا و مجهز به بیش از ۹۰۰۰جلد کتاب و مجموعه سی دی در زمینه های مختلف میباشد که برای عموم مردم و پژوهشگران قابل استفاده است این گنجینه علم و دانش شامل مجموعه ای از علوم دینی، تاریخ ، علوم اجتمائی، و آثار برتر زبان فارسی است، در ضمن مرکز اینترنت هم در کتابخانه دائر میباشد که مورد استفاده دانش آموزان و دانشجویان قرار می گیرد.

 مساعدت همه جانبه در انجام کارها و امور  مربوطه به دانشجویان و دانش آموزان برای فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و ترجمه متون مختلف به زبان ارمنی از جمله خدمات کتابخانه میباشد.

پیوندها