Կայքի հղումներ

    

Կայունություն և հաստատակամություն

 

  • Կայունություն ու հաստատակամությունն են, որ օգնում են մարդուն դիամկայել աշխարհի ճնշումներին և ոտնձգություններին՝ երկաթե վարագույրի նման պաշտպանելով նրան: Մարդ պետք է հաստատակամ լինի իր բոլոր որոշումներում և հատկապես հավտքում և ոչինչ չպետք է խախտի նրա կամքը: